Palvelut

Työpaikkakäynti

Neuvonta / koulutus​

Ennaltaehkäisevä liikunta / rentoutus yksin tai ryhmässä

Tästä kaikesta on mahdollisuus saada Kelan korvausta (http://www.kela.fi/korvattavat-kustannukset). Edellytyksenä on työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja) toteama tarpeellisuus sekä yrityksenne kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa kuvataan työfysioterapian osuus.