Tilaus- ja toimitusehdot

tilaus- ja toimitusehdot

1. Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ergopisteen (Y-tunnus 1623982-9) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Ergopiste  välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Ergopisteellä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Ergopisteen kotisivuilta.

Ergopiste ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ergopisteen vaikutusmahdollisuuk- sien ulkopuolella. Ergopiste on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Ergopiste toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Ergopisteen välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ergopisteen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Ergopisteellä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

3. Hinnasto

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, eivätkä kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Ergopiste tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4. Toimittaminen

Ergopisteen ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Ergopiste.fi- sivuilta. Huomioithan, että verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla edellyttää asiakastilin muodostamista.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta. Lisätietoa saat joko sähköpostilla osoitteesta info@ergopiste.fi.

6. Palauttaminen

Ergopisteen kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus palauttaa tuote 14 vrk sisällä tilauspäivästä. Yrittäjäasiakkiden kohdalla palautusoikeutta ei ole automaattisesti. Palauttaa voi virheellisen tai rikkonaisen tuotteen, jos on reklamoinut tuotteesta 14 vrk:n sisällä tilauspäivästä. Tällöinkin Ergopisteellä on oikeus ensin korjata tai korvata tuote.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet  Tuotteiden hinnat sisältävät kierrätysmaksut.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Ergopiste pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@ergopiste.fi

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Ergopistettä vastaan joko ergopisteen kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Ergopisteen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Ergopiste ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Ergopisteen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Ergopiste ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ergopiste ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti Ergopisteen sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Ergopisteen sopimusehtojen kanssa.

Ergopiste
90620 Oulu
Y-tunnus 1623982-9